Kas ėjo per tiltelį?

2008-05-23 23:48

Kai kas miške tykojo ir skersai upelio nuvirtusiu medžiu tipeno. Kas?

Upelis

Pėdsakai sniege

Grizlio pėdsakai

...turbūt meškiukas grizliukas Tongue out

lokys, grizlis, pėdsakai, sniegas, upelis, tiltelis