Pavojingas gyvūnas

Nors ir mažas, bet labai pavojingas Smile

Pats laikas

2008-11-10 17:53

Kartą kiškis nusipirko laikrodį, o vilkas karvę. Tik kiškis nepažįsta valandų, o vilkas karvės melžti nemoka. Bastosi vieną dieną vilkas pamiškėj, mėlynes renka, tik staiga žiūri - kiškis takeliu ateina, patenkintas visas, švilpauja sau kažką, laikrodis prieš saulutę blizga... Vilkui labai jau knieti pasityčiot, tai ir klausia:
- Ei, kiški, kiek valandų?
O kiškis jam ramiausiai atkerta:
- Pats laikas karvę melžt!

Juokingos katės

2008-11-10 17:35

Varlytė

2008-11-09 21:43

Žaidimas su maža žalia varlyte.

Varlytė šokuoja per vandenyje esančias saleles. Žaidimo tikslas - užšokti ant kiekvienos salelės ir taip jas visas nuskandinti. Varlytė valdoma klaviatūros rodyklių klavišais.

Žaidimo kūrėjai - GameDesign.

Somogonas

2008-11-07 21:34

Privarė kartą kiškis samagono ir paslėpė po egle. O kad mentam ar kam kitam nekiltų įtarimo, pastatė ženklą: "Čia somogono nėra!". Kitą dieną miške vyksta patikrinimas. Važiuoja mentai pro tą pačią eglę ir mato užrašą: "Ežiukas somogoną neėmė!".

Keturios varnos

2008-10-29 22:59

Skrenda kartą keturios varnos. Kelias ilgokas, vėjas aplink švilpia, nuobodu, norisi pašnekėt. Viena ir giriasi:
- Aš va pirkau muzikos grotuvą.
Kita nenusileidžia:
- Aš nusipirkau laikrodį.
Trečia sako:
- O aš pirkau karvę.
Ketvirta vis tyli. Pirmosios trys varnos pašaipiai klausia ketvirtos:
- O ką tu nusipirkai?
Ketvirta atsako:
- Nieko.
Kitą dieną skrenda tos pačios keturios varnos. Tos trys, kurios vakar gyrėsi, verkia:
- Kažkas viską iš mūsų pavogė!
O ketvirta skrenda ir dainuoja:
- Boys, boys, boys, jau pusė aštuonių, laikas karvę melžt - visu pajėgumu!

Apie žvirblį

2008-10-21 22:47

Važiuoja baikeris greitkeliu. Netikėtai jam prieš akis išnyra žvirblis, tėškiasi į šalmą ir atsijungęs krenta ant žemės. Pagailo baikeriui žvirbliuko, paėmė, parsivežė namo, paguldė į narvelį, įdėjo duonos, vandens ir paliko ilsėtis. Atsibunda kitą rytą žvirblis, žiūri: grotos, vanduo, duona...
- Ot velnias, turbūt baikerį užmušiau!!!

Aš būti traškutis

2008-10-17 21:59

Kačiukas

Juoda katė

2008-10-07 11:20

Neleiskite juodai katei pasprukti! Smile

Pele spaudykite žalius skrituliukus ir stenkitės tamsiais skrituliukais užtverti katei kelią lauk.

Žaidimo kūrėjai - GameDesign.

Meškėnas banditėlis

2008-09-23 20:44

Meškėnas įlenda pro langelį duryse ir... na, toliau viskas panašiai kaip viename posakyje. Atėjau, pamačiau, nukniaukiau! (Ar gal čia geriau tiktų sakyti numeškėninau Laughing)

Puslapiai